RODO

Klauzula informacyjna – ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w SZEWEX Jolanta Cylwik

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Rozporządzenie RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krzysztof Cylwik ul. Przmysłowa 21 Poznań zwana dalej ADMINISTRATOREM

2) kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: szewex@szewex.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz informatycznej w celu usług oferowanych przez ADMINISTRATORA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Rozporządzenia RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z ADMINISTRATOREM umowy kupna produktów oferowanych przed ADMINISTRATORA na stronie sklepu internetowego szewex.pl sklepu stacjonarnego SZEWEX Jolanta Cylwik mieszczącego się w ul. Przemysłowa 21 61-579 Poznań.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty współpracujące z ADMINISTRATOREM na podstawie odrębnych umów, współpraca jest konieczna do realizowania oferowanych usług;

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa takich jak np. organ podatkowy, na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.;

- podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych przez ADMINISTRATORA umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. tzw. podwykonawcy (firmy kurierskie, firmy obsługujące oprogramowanie sklepu internetowego, pracownikom ADMINISTRATORA – celem prawidłowego wykonania usługi kupna-sprzedaży, firmie księgowej obsługującej ADMINISTRATORA itp.)

5) Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usług oferowanych przez podmiot wskazany w pkt. 1, tj.: przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałaniu oszustwom. Dane będą przetwarzane również przez okres 10 lat: dane osobowe osób, które dokonały zakupu poprzez rejestracje w sklepie internetowym, ze względu na prawdopodobieństwo chęci zakupów ponownych w sklepie internetowym szewex.pl.

7) posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie)

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora

8) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji czynności związanych z oferowaniem usług i realizowaniem konkretnych działań przez ADMINISTRATORA

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl